Buskröjare med gott kött

Highland Cattle är en lätt köttras som härstammar från Skottland. Djuren kännetecknas av sin långa päls och sina stora vackra horn.

 

Rasen är härdig och naturlig och djuren är utmärkta landsskapsvårdare då de gärna betar även magrare naturbetesmarker och gärna äter sly. Detta ger fina betesmarker med biologisk mångfald.

 

Korna behöver sällan hjälp vid kalvning och är duktiga mödrar, samarbetet i flocken när det gäller kalvpassning är fascinerande att se!

 

Highland Cattle växer lite långsammare i jämförelse med många andra köttraser, men är duktiga foderomvandlare, de växer alltså även på sämre beten. Köttet är välmarmorerat och smakrikt.