Liten lastare med stora möjligheter...

Vi kan utföra arbete med vår Avant 420 på entrepenad.

Den är liten och smidig och perfekt på små utrymmen,

t.ex

  • utgödsling av djurbäddar
  • flyttning av material på villatomter i samband med byggen, anläggningsarbeten i trädgårdar etc

Pris (med förare)

450 kr /tim + moms

Framkörningsavgift tillkommer, utgår från Skrea Backe, Falkenberg.

Kontakta oss gärna för förfrågan